Main Menu
123

පූර්ණ ඵලදායී නඩත්තුව (TPM)

පූර්ණ් ඵලදායී නඩත්තුව (TPM) යනු නිශ්පාදන හෝ සේවා ස්තානයක සිටින සියල්ලන්ම නඩත්තු කටයුතුවලට සහභාගී විය යුතුය යන අදහස අනුව ක්‍රියාත්මක වන සංකාල්පික උපාය මාර්ගයකි. මෙම ප්‍රවේශයේදී සියළුම සේවකයින්ගේ කුසලතා භාවිතා කර ආයතන හෝ කර්මාන්තශාලා තුල එදිනෙදා කාර්ය සාධනය සඳහා නඩත්තු කිරීම ඇතුළත් වේ.

මේ සදහා සහභාගී විය යුත්තේ කවුද?

පූර්ණ ඵලදායී නඩත්තු දර්ශනය යටතේ, ඉහළ මට්ටමේ කළමනාකරණයේ සිට උපකරණ ක්‍රියාකරුවන් දක්වා සියල්ලන්ම නඩත්තු කිරීමට සහභාගී විය යුතුය. නමුත් එය කෙසේ විය යුතුද? මෙහිදී සංවිධානයක සෑම සාමාජිකයෙකුටම තම තමන්ගේම ආකාරයෙන් මේ සදහා දායක විය හැක.

ඉහළ කළමනාකාරීත්වය සහ ඉංජිනේරුවන්

මෙහිදී ආයතනික ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස TPM ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන් කළමනාකාරිත්වය සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුය. අදාළ මිනුම් සොයා ගැනීම සහ ව්‍යාපාර අවබෝධය ජනනය කිරීම සඳහා සංවිධානයේ CMMS යාන්ත්‍රනයේ හි ගබඩා කර ඇති නඩත්තු දත්ත අර්ථ නිරූපණය කළ යුතු බැවින් මේ සදහා කාර්මික ශිලිපීන් සහ ඉංජිනේරුවන් ද සම්බන්ධ විය යුතුය.

යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්

යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් යනු ආයතන යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල හිමිකරුවන් වන අතර, එයින් අදහස් වන්නේ ඔවුන්ගේ යන්ත්‍රවල එදිනෙදා නඩත්තුව පිළිබඳ වගකීම ඔවුන් විසින් ගත යුතු බවයි. උපකරණ නිසි ලෙස පවත්වාගැනීම සදහා අවශ්‍ය පිරිසිදු කිරීම සහ නිතිපතා ලිහිසි කිරීම මෙයට ඇතුළත් වේ. උපකරණ පිරිහීමේ මුල් සලකුණු සොයාගෙන ඒවා වාර්තා කිරීම මෙන්ම උපකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු කළ හැකි මාර්ග තීරණය කිරීමද යන්ත්‍ර මෙහෙයුම්කරුවන් ගෙන් අපේක්ෂා කරයි.

නඩත්තු කළමණාකරුවන් සහ කාර්මික ශිල්පීන්

වඩාත් දියුණු ලෙස වැළැක්වීමේ නඩත්තු කටයුතු කර ගැනීම සදහා නඩත්තු කළමණාකරුවන් සහ කාර්මික ශිල්පීන් ගේ වගකීමක් ලෙස යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් පුහුණු කිරීම අපේක්ශා කෙරේ. තවද, ඉංජිනේරුවන් විසින් සකස් කරන ලද ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක (KPI's) කෙරෙහි බලපාන ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීමේ වගකීම ද ඉටුකිරීමද අපේක්ෂා කෙරේ. 

eWorks පරිගණකගත නඩත්තු කළමනාකරණ පද්ධතිය අත්හදා බලන්න

TPM හි වාසි

ආයතනයක සිටින සෑම සේවකයෙකුම නඩත්තු කිරීම ගැන සිතන විට සහ දායක වන විට, බොහෝ යන්ත්‍ර සහ උපහරනයන්හි දෝශ අවම වනු ඇත. TPM උපාය මාර්ගයක් භාවිතා කරන සියළු කණ්ඩායම් බොහෝ විට පහත සඳහන් වාසි අත්විඳිති:

අවම බිඳවැටීම්

යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ උපකරණවල වෙනස්කම් පිළිබඳව නිරන්තරයෙන් විමසිලිමත් වන විට, ගැටළු කල්තියා හඳුනා ගත හැක මෙය බිඳවැටීම් අවම කරවයි. මෙමගින් සැමවිටම බිඳවැටීමකට පසු ප්‍රතික්‍රියා කරනවාට වඩා නඩත්තු කණ්ඩායමට ඔවුන්ගේ නිවාරණ නඩත්තු (Preventive Maintenance - PM) නඩත්තු කාලසටහන ඉතා ඉහල තලයක පවත්වාගන යාමට ඉවහල් වේ.

සේවා ස්ථානයක් ආරක්ෂිත වීම.

සාමන්‍යයෙන් බිඳවැටීමක් ඉක්මනින් නිවැරදි කිරීමට යාමේදී කාර්මික ශිල්පීන් හට අවදානම් දැරීමට සිදුවනු ඇත. එබැවින් අඩු බිදවැටීම් ප්‍රමානයක් පවත්වා ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් ආරක්ෂිත සේවා ස්ථානයක් යනුවෙන් අදහස් කරයි.

වඩා හොඳ සමස්ත කාර්ය සාධනය

නිශ්පාදන සහ සේවා සපයන ආයතනයක සිටිනා සෑම සේවකයකුම නඩත්තු කිරීම පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් සිටී නම්, කුඩා නිවැරදි කිරීම් මූලික අවස්තාවේදීම හදුනා ගත හැකි අතර එමඟින් ප්‍රතික්‍රියාකාරී නඩත්තු කටයුතු පාලනය කර ගත හැකිය. මෙය නඩත්තු කණ්ඩායම් වල පීඩනය අවම කරන අතර, එමඟින් ඔවුන්ට විශාල නඩත්තු කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකි අතර එමගින් සමස්ත ක්‍රියාකාරිත්වයේ කාර්‍යක්ශමතාවය වැඩි කල හැක..

TPM හි පදනම අවබෝධ කර ගැනීම

TPM - Total Productive Maintenance ස්ංකල්පය “5 එස්” පදනම මත ඉදිකර ඇති අතර එම පදනම කුළුණු අටක් ම්ත පිහිටා ඇත. සාමාන්‍යයෙන් TPM වැඩසටහනක ආරම්භය 5S පදනම මත පිහිටුවීම සහ ස්වයං නඩත්තු සැලැස්මක් සකස් කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇත. මෙය විශාල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කිරීමට හා වඩා සැලසුම් සහගත නඩත්තු කටයුතු කිරීමට නඩත්තු කාර්ය මණ්ඩලය නිදහස් කිරීමට යොදාගත හැක.

5S: එක් එක් “S” යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

TPM - Total Productive Maintenance උපාය මාර්ගයක් තැනීම සිටීම සඳහා මෙම සෑම කාරණා පහකින්ම ක්‍රියා කළ යුතුය:

සෙයිරී (Seiri) - වර්ග කරන්න

නිතර භාවිතා කරන්නේ කුමන භාණ්ඩද යන්න තීරණය කරන්න. නිතර භාවිතා කරන ඒවා සමීපව තබා ගත යුතු අතර අනෙක් ඒවා අවශ්‍යතාවය මත ගැනීමට වෙනමම ගබඩා කළ යුතුය.

සෙයිසෝ (Seiso) - පද්ධතිකරණය

සෑම අයිතමයකටම එක් නියමිත ස්ථානයක් තිබිය යුතු අතර එය එම ස්ථානයක් පමණක් ගබඩා කල යුතුය.

සෙයිතෝන් (Seithon) - බැබලවීම

5S කරනා ස්ථානය පිරිසිදු විය යුතුය. එසේ නොමැතිව, ගැටළු හඳුනා ගැනීම අපහසු වනු ඇති අතර නඩත්තු කිරීම වඩාත් අපහසු වනු ඇත.

සෙයිකාට්සු (Seikatsu) - ප්‍රමිතිකරණය

සේවා ස්ථානය ප්‍රමිතිගත කර ලේබල් කළ යුතුය. මෙයින් බොහෝ විට අදහස් කරන්නේ පෙර කිසිවක් නොතිබූ ක්‍රියාවලීන් නිර්මාණය කිරීමයි.

ෂිට්සුකේයි (Shitsukei) - තිරසාර

සෑම විටම, මීට ඉහත ගත් අනෙක් සෑම පියවරක්ම අඛණ්ඩව සිදු කිරීමට උත්සාහ කළ යුතුය.

Once the 5S foundation is laid, then you can move on to establishing the eight pillars of TPM.

TPM ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ OEE මැනීම ආරම්භයට සූදානම්ද?

පූර්ණ ඵලදායී නඩත්තු කිරීම යනු නඩත්තුකාරක දර්ශනයකි, එනමුදු ඒ සමඟ ස්පර්ශ්‍ය වූ ප්‍රධාන කාර්ය සාධන දර්ශක (KPI - key performance indicators) සමූහයක් ඇත. පූර්ණ ඵලදායී නඩත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ වැදගත්ම මිනුම්වලින් එකක් වන්නේ සමස්ත උපකරණ ඵලදායීතාවය (OEE -overall equipment effectiveness)ය. මෙමගින් උපයෝජ්‍යතාව (availability), කාර්යසාධන කාර්යක්ෂමතාව (performance efficiency) සහ ගුණාත්මකභාවය (quality). එතුලින් උපකරණ නැවැත්වීම, උපරිම ධාරිතාවට අවමයෙන් නිශ්පාදනය වන උපකරණ සහ දුර්වල ගුණාත්මක නිෂ්පාදන නිපදවන උපකරණ සියල්ල OEE අගය තීරණය කරන විට සලකා බලනු කරනු ලැබේ.

si_LKසිංහල
si_LKසිංහල en_USEnglish